Inlog rechtsboven werkt na de downtime nog steeds niet goed...

Auteur Topic: Huisregels  (gelezen 25667 keer)

Offline Auk

  • Administrator
  • 5th gear member
  • *****
  • Berichten: 4.348
Huisregels
« Gepost op: vrijdag 05 december 2014, 00:14 »
H U I S R E G E L S

Het forum op deze website is "members only"! Dit wil zeggen dat je jezelf alleen mag aanmelden, gebruik mag maken van het forum en diens nevenactiviteiten als je de onderstaande regels accepteert. Indien je deze regels niet accepteert mag je geen lid worden cq. kun je als lid worden verwijderd. De huisregels staan tevens vermeld in het forumberichten board indien verwijzing noodzakelijk is of er een wijziging plaatsgevonden heeft. Per board staan er tevens regels opgesteld, lees deze dus ook eerst aandachtig door alvorens je gaat posten.

1. Auteursrechten
Alle berichten en informatie die op Volvo480forum.com geplaatst worden, zijn eigendom van Volvo480forum.com. Zonder schriftelijke toestemming van de forumeigenaar mag niets van Volvo480forum.com en/of onderdelen van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. (foto)kopie, microfilm, magnetische media of welke andere wijze dan ook.

2. Aansprakelijkheid
Aangezien dit forum een interactief forum is, is het onmogelijk de inhoud van de door jou geposte berichten te verifiëren. Onthoud dat dit forum niet constant wordt gemonitord en Volvo480forum.com dus ook geen enkele aansprakelijkheid draagt voor de inhoud van berichten die door onze leden (jij dus) worden gepost! Volvo480forum.com draagt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van het bericht. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen bericht! Wij kunnen berichten verwijderen, en zullen dit - indien wij zelf van mening zijn dat dit ook dient te gebeuren – zeker en zonder nadere aankondiging doen. Een ieder die zich niet kan vinden in de inhoud van een bepaald bericht dient zich schriftelijk (in dit geval via You are not allowed to view links. Register or Login te melden bij de forum eigenaar. Volvo480forum.com zal jouw klacht op juistheid of wettelijke grond controleren en indien noodzakelijk actie ondernemen. Klachten dienen duidelijk gemotiveerd te zijn! Een duidelijke uitleg over jouw bezwaar is dus noodzakelijk. Volvo480forum.com zal jouw bezwaren, indien nodig, door onze juridisch adviseur laten behandelen.

3. Vragen stellen? Kies de juiste methode!

Wij houden dit forum graag netjes. D.w.z. dat wij niet gediend zijn van mensen die hun berichten al dan niet opzettelijk in een verkeerd forum plaatsen of hetzelfde bericht in verschillende forums stellen. Heb je een vraag, open dan zelf een nieuw bericht met een duidelijk onderwerp. Raadpleeg uiteraard eerst de zoekfunctie om uit te vinden of je vraag reeds eerder gesteld is.

Je kunt via dit forum privé met anderen communiceren (PM = Private Message). Het is echter niet wenselijk om openlijk en via een posting:
- te vragen om "iets" per PM te ontvangen
- te melden dat je een PM stuurt of verstuurd hebt
Een privé vraag of aanbod aan een lid hoort dus privé te blijven. Het is dus verstandig om dergelijke vragen of opmerkingen gewoon via PM te plaatsen. De persoon die een PM ontvangt wordt daarvan automatisch op de hoogte gebracht. Daar hoef je die persoon dus niet via het forum op te wijzen.

4. Fatsoensregels
Op dit forum gelden de normale normen, waarden en fatsoensregels. D.w.z. dat het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal, evenals berichten waarbij iemands privé-gegevens bekend worden gemaakt of iemand dusdanig wordt aangevallen uit den boze zijn mits daar een goede gegronde reden voor is. Berichten die niet vallen onder huisregel 12 worden gewist en het lidmaatschap van de overtreder zal zonder pardon worden beëindigd. Het is een Nederlandstalig forum, er wordt dus van je verwacht dat je let op interpunctie, hoofdlettergebruik en uiteraard net algemeen beschaafd Nederlands. Tevens is het niet gewenst dat er enkel met smileys gereageerd wordt. Posts die bijvoorbeeld gestart worden met enkel een link erin voegen weinig toe, deze worden dan ook zonder overleg verwijderd. Indien dit herhaaldelijk niet gedaan wordt kan er worden gewaarschuwd door het moderatorteam, bij geen gehoor hieraan kunnen er gepaste consequenties volgen. Discussies over politieke en geloofsgerelateerde onderwerpen mogen niet op dit forum worden geplaatst. Seksueel expliciete en andere mogelijk schokkende afbeeldingen mogen niet op dit forum worden geplaatst. Wanneer je een foto van een Volvo plaatst in bijvoorbeeld het gespot topic doe je er goed aan het kenteken onleesbaar te maken, dit is echter geen vereiste tenzij de eigenaar van het voertuig hier op staat. Heb je als eigenaar zijnde bezwaar tegen plaatsing, dan wendt je je per PB tot degene die de foto geplaatst heeft met een verzoek tot verwijdering. Foto's van auto's die betrokken zijn (geweest) bij een aanrijding mogen alleen geplaatst worden als het de eigen auto van het forumlid betreft. Overige schadefoto's worden verwijderd.

5. Privé zaken, roddels e.d. niet gewenst!

Discussies over privé zaken, roddels etc. zijn op Volvo480forum.com niet gewenst. Onderwerpen die niets met Volvo te maken hebben worden in het Off-Topic forum geplaatst en zullen tot op zekere hoogte worden toegestaan. Een grapje of grappige reactie op een bericht zal niet als roddel worden beschouwd. Wij willen discussies, die uit de hand zouden kunnen lopen, op voorhand vermijden mits het gaat om de bescherming van leden. Zie hiervoor huisregel 12.

6. Reclame strikt verboden!
In berichten op ons forum is reclame strikt verboden! Ook het plaatsen van links naar commerciële sites en/of het plaatsen van een commerciële link in je profiel is niet toegestaan! Daarnaast is het verboden via PM te "spammen". Het aanbieden van illegale zaken (bv software) en/of het linken naar sites/adressen van leveranciers van illegale zaken is niet toegestaan.

Wil je als lid iets verkopen, dan ga je naar de speciaal daarvoor bedoelde advertentierubriek op het forum. Echter, Volvo480forum.com mag niet worden gebruikt voor welke commerciële activiteit dan ook! Ook niet via e-mail, gebruikersnaam of PM! Het aanbieden van goederen van niet commerciële aard mag enkel geschieden als daarom gevraagd wordt in de daarvoor bedoelde advertentierubriek. De verzender van SPAM wordt onmiddellijk permanent van het forum verwijderd. Heb je belangstelling voor een commerciële uiting op Volvo480forum.com, neem dan contact op met de eigenaar per You are not allowed to view links. Register or Login.

7. Management

Moderatoren op Volvo480forum.com zijn aangesteld om de forumregels in de gaten te houden. Zij kunnen de inhoud van berichten aanpassen en zo nodig zelfs zonder nadere aankondiging of verklaring verwijderen. Aan bewerkte berichten zal zo nodig de opmerking Mods edit. worden toegevoegd met daarbij de reden van bewerking.

8. Bezwaren
Een bezwaar tegen een beslissing die is genomen door de eigenaar of moderatoren dien je via PM of e-mail te melden. Niet openlijk via het forum! Bezwaren worden altijd door de eigenaar van het forum gelezen. Het is aan hem om te besluiten al dan niet actie te ondernemen. Wanneer je geen antwoord ontvangt betekent dat niet dat er geen aandacht aan wordt besteed.

9. Lidmaatschap
Wanneer een lid langer dan 36 maanden geen bericht op het forum heeft geplaatst, het e-mailadres niet meer actief is of zich meermaals niet aan de forumregels houdt wordt het lid zonder nadere aankondiging uit de Volvo480forum.com database verwijderd. Zorg er dus voor dat je email adres actueel blijft. Indien deze wijzigt kan deze door de forumeigenaar aangepast worden, stuur daarvoor een bericht per You are not allowed to view links. Register or Login.

10. Beslissingsbevoegdheid
Beslissingsbevoegdheid ligt bij de eigenaar en moderatoren van Volvo480forum.com.

11. Vertrouwelijkheid

Eventuele persoonlijke gegevens zullen, indien het lid deze afgeschermd heeft, ten alle tijden vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt.

12. Beschermende functie
Volvo480forum.com heeft naast haar taak als zijnde onder andere informatiebron over alle technische zaken met betrekking tot de Volvo 480 ook de taak om problemen binnen de community bespreekbaar te maken en op te lossen. Logischerwijs is Volvo480forum.com er voor de leden, dit betekend ook dat de leden beschermd dienen te worden voor welke vormen van ellende dan ook. (lees; bekendmaking van oplichters etc.)

Versie: 04-10-2016
« Laatst bewerkt op: dinsdag 04 oktober 2016, 13:52 door Auk »
Auke